CREATIEF CENTRUM ‘T ATELIER

Creatief Centrum ’t Atelier is een vereniging die zich bezig houdt met het organiseren van creatieve cursussen voor de inwoners van de gemeente Westland en omstreken.

De cursussen zijn bestemd voor volwassenen en kinderen en vinden zowel overdag als ’s avonds plaats. Wij zijn gevestigd in de “Kunstgarage”, aan het Zuideinde 8 in Naaldwijk.

Wij proberen door het organiseren van creatieve cursussen zoveel mogelijk mensen te bereiken en kennis te laten nemen met de vele vormen van creatief bezig zijn. Creatief in de breedste zin van het woord. Onze cursussen hebben dan ook een laagdrempelige instroom: niet alleen wat betreft kennis en kunde, maar ook financieel.

Als cursisten zich in beginnerscursussen vertrouwd hebben gemaakt met diverse technieken en vormen van Beeldende Kunst, dan bieden wij hen de gelegenheid zich verder te ontwikkelen onder leiding van vakbekwame docenten.

Het bestuur van ‘t Atelier bestaat geheel uit vrijwilligers die zich inspannen om de mensen een betaalbaar cursusaanbod te blijven doen. Wilt u meer informatie of wilt u het bestuur graag met raad en daad bijstaan neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Misschien tot ziens op een van de cursussen.

Kitty Kester – voorzitter

Contact ons

Contact ons voor meer informatie over een bepaalde cursus of andere belangrijk informatie.