805577_.indd

Mooi dat er nu zoveel belangstelling is voor creativiteit

Jeannette Scheffers-Eggen & Anke Rijnbeek

Jeannette Scheffers-Eggen heeft de volledige historie van Creatief Centrum ’t Atelier meegemaakt. De nu 87 jaar oude dame maakte deel uit van het bestuur dat de stichting in 1968 oprichtte. “Journalist Piet Bot vond destijds dat het culturele niveau in het Westland niet erg hoog was”, vertelt ze. “Hij ging op zoek naar medestanders en vond die in de heren Ben Kolk, J. v.d. Linden en H. Wijdeveld en de dames M. Snellingberg-Driessen, J. Damen en C. v. Uffelen.”

Jeannette zelf maakte als secretaresse het bestuur compleet. Anke Rijnbeek, nu 71 jaar, sloot twee jaar later aan als penningmeester. De nieuwe stichting ‘Cultureel Centrum Prins Bernhard’ werd opgericht op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernhard.

De doelstelling was: exposities, lezingen, muziekavonden en cursussen organiseren. In Naaldwijk werden mensen benaderd om jaarlijks tien gulden te storten om lezingen en muziekavonden te organiseren. Middenstanders, de dokter en de notaris waren te vinden op de lijst. Sommigen adverteren nog steeds in ons boekje.

Er werd gestart met muziekavonden in Hulp en Voorzorg in de Naaldwijkse Havenstraat: een symfonieorkest uit Den Haag, The Four Sounds uit ’s-Gravenzande en een avond met de directeur van de Stedelijke Delftse Muziekschool die uitleg gaf over het luisteren naar muziek. Dick Herens uit Maasdijk gaf een cursus boetseren en pottenbakken. De eerste exposities vonden plaats in het koor van de kerk aan het Wilhelminaplein. Anke: “De belangstelling van de leden ging destijds uit naar bekende cabaretiers en schrijvers en er werd contact gezocht met Jan Wolkers. Hij kwam in 1970 naar Naaldwijk. Ook Henk Elsink kwam deze kant op. Deze avonden waren in Hulp en Voorzorg, maar toen Ted de Braak kwam moesten we uitwijken naar de Brug in ’s-Gravenzande vanwege de vele verwachtte bezoekers. Dat werd bijna een financieel debacle. Er moest worden nagedacht over de voortgang van deze avonden.”

Er werd meer overgegaan op het geven van cursussen, waardoor het Creatief Centrum steeds meer haar huidige vorm kreeg. Jeannette Scheffers-Eggen is er trots op dat het Creatief Centrum in vijftig jaar zo gegroeid is: “Het is mooi dat er zoveel belangstelling is voor creativiteit. Ik hoop dat ’t Atelier op deze voet kan doorgaan en, heel belangrijk, dat er steeds nieuw  bestuursleden opstaan om de toekomst van ’t Atelier te verzekeren!”

Op de foto: Mw. Jeannette Scheffers en rechts Mw. Anke Rijnbeek kijkend naar een foto van Jan Wolkers uit het archief van 1970.

Contact ons

Contact ons voor meer informatie over een bepaalde cursus of andere belangrijk informatie.