AANMELDING
U kunt zich inschrijven door middel van het inschrijfformulier in het programmaboekje of op de website. Uw inschrijfformulier dient uiterlijk 3 weken vóór aanvang van de cursus in ons bezit te zijn. U kunt zich ook opgeven tijdens de Open Dag ( in september ).  Als er teveel aanmeldingen zijn, bepaalt de VOLGORDE VAN BETALING het recht op deelname. Wilt u als gevorderde cursist weer een serie lessen gaan volgen, dan moet u zich weer opnieuw volgens de bovenstaande procedure inschrijven.

BETALING
Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft u toestemming aan Creatief Centrum ’t Atelier om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Creatief Centrum ’t Atelier. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

PRIJSVOORDEEL
Het prijsvoordeel van € 4,50 bij 20,24 of 28 lessen geldt alléén als in september direct voor 20,24 of 28 lessen wordt ingeschreven en er in 1 keer wordt betaald. Wij als Creatief Centrum ’t Atelier hebben dan slechts éénmaal administratiekosten en u bent verzekerd van een cursusplaats in januari / februari.

RESTITUTIE CURSUSGELD
Wanneer u tussentijds uw cursus beëindigt, heeft u geen recht op restitutie van het cursusgeld. Ook indien u zich binnen 8 dagen vóór aanvang van de cursus afmeldt, wordt het cursusgeld niet teruggestort. Als u, ruim vóór aanvang van de cursus, besluit hier niet aan deel  te nemen wordt het betaalde cursusgeld teruggestort na aftrek van € 10,- administratiekosten. Mocht de cursus wegens te weinig deelnemers niet doorgaan, dan wordt het reeds betaalde cursusgeld zo spoedig mogelijk volledig teruggestort.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Uitgebreide algemene voorwaarden i.v.m. de privacy vind u ook op deze site.
Bij enkele cursussen kunnen een of meerderen buitenlessen gegeven worden of kan een deel van de lessen buiten de lesruimte van ’t Atelier worden gewerkt. Creatief Centrum ’t Atelier aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen die plaatsvinden tijdens deze lessen of delen van lessen.
‘t Atelier houdt zich aan de corona maatregelen van het RIVM.

BANKREKENING
Ons rekeningnummer is NL10 RABO 034.36.43.618

Contact ons

Contact ons voor meer informatie over een bepaalde cursus of andere belangrijk informatie.